Varkens

Gerst

De groei en oogcondities voor gerst waren in 2023 meestal goed. De voederwaarden zijn dan ook uitstekend. Uit de gegevens die we tot nu toe hebben, bevat gerst dit jaar iets meer eiwit, maar ligt het zetmeelgehalte lager. De energiegehaltes ligt hierdoor enigszins lager maar het verschil is verwaarloosbaar. Het hectoliter gewicht lijkt gemiddeld net iets lager maar we zien geen verschil in vezelgehalte t.o.v. vorig jaar. O.w.v. het droge en zonnige weer in het voorjaar en het begin van de zomer, is het risico op mycotoxines zeer beperkt.

Tarwe
Uit onze analyses blijkt dat vroeg geoogste tarwe over het algemeen van goede kwaliteit is. In tegenstelling tot gerst, ligt het eiwitgehalte iets lager t.o.v. vorig jaar, maar ligt het zetmeelgehalte hoger. We zien gemiddeld slechts een klein verschil in hectolitergewichten en energiegehaltes.
Laat geoogste tarwe lijkt wat betreft kwaliteit zeer variabel. Deze tarwe werd geoogst na een lange, relatief koele regenperiode, waardoor de gewassen zeer grauw werden. Op bepaalde percelen kiemden de korrels al in de aren. Vooral de kwaliteit van baktarwe is sterk achteruitgegaan waardoor veel partijen als voedertarwe zullen worden ingezet, terwijl de voederwaarde hiervan toch verschillend is. Voorlopig zijn er nog geen verontrustende berichten over mycotoxines, maar we raden toch aan om dit jaar zeer aandachtig te zijn bij de inname van tarwe en elke partij kritisch te evalueren.

CCM 2023
Weldra zal de handel van CCM volop op gang komen. Wij hebben alvast gesimuleerd aan welke prijs CCM aan 70% droge stof een financieel voordeel brengt in varkensformules.
We hebben de waarde van CCM berekend a.d.h.v. dagprijzen van mais (€233/ton), tarwe (€231/ton) en gerst (€223/ton). Prijzen werden gesimuleerd a.d.h.v. vleesvarkensformules. CCM wordt interessanter dan mais wanneer de prijs onder €190/ton zakt. Vanaf een prijs van €180, wordt CCM ook interessanter dan tarwe.

Wanneer granen enkelvoudig gemalen worden aangekocht (dagprijs + €15-20 /ton) is CCM al interessant vanaf een prijs van €202-207/ton.

Schema