Varkens
Ontwerp Zonder Titel

Extreme hitte en optimale productie: een niet vanzelfsprekende combinatie

Een varken presteert het best als het zich in zijn comfortzone bevindt. Zolang de temperatuur binnen de thermo-neutrale zone ligt zullen prestaties weinig afwijken, maar daarbuiten zal het gedrag van de dieren wel zichtbaar veranderen. Denk maar aan het ver uiteen liggen van biggen bij warmte of net het ophopen bij koude. Bij koude dagen kan er al sneller ingegrepen worden maar bij warme dagen is het niet altijd evident de overmatige hitte buiten te houden en is het dus belangrijk om onze dieren op andere manieren te ondersteunen.

Gouden tips bij aankomende hitte

  1. Verlaag uw staltemperatuur in de kraamstal tot 18° C bij de zeug.

Het is van uiterst belang dat lacterende zeugen voldoende voeder opnemen om hun biggen te voorzien van alle nodige nutriënten. Bij veel warmte in de stal nemen de zeugen onvoldoende voeder op met alle nadelige gevolgen voor de biggen. Een lagere staltemperatuur is daarom cruciaal.

Dddd

2.  Check de waterkwaliteit en de waternippels op voldoende debiet.

Omdat bij warm weer contaminatie op de loer ligt is een extra controle op waterkwaliteit geen nutteloze investering. Controleer de effectiviteit van alle voorziene waterbehandelingen alsook het debiet van de nippels. Het voorzien van extra water is tevens geen overbodige luxe met name bij de lacterende zeugen!

Afbeelding5h

OPGELET: Let ook op de kwaliteit van uw voeder, met name als u werkt met brijvoeding.
Door de toename in temperatuur is de kans op vergisting veel groter. Daarom gaan Peter en Dries op baan met de nodige apparatuur om u te helpen bij een goede beoordeling.

3. Herevalueer uw voeders voor een optimale tegemoetkoming van de behoeften

Een vaak gebruikte techniek is te werken met een geconcentreerder voer, zodat de dieren dezelfde prestaties kunnen leveren met minder voer. Recent onderzoek toonde echter aan dat deze techniek vaak tot een minder efficiënte groei leidt.

Een duurzamere oplossing is de supplementatie met onze PIGCHILL 0.25%. Deze toevoeging rijkt de volgende zaken aan:

  • Extra B vitaminering met oog op hittestress
  • Probiotica ter bevordering van maximale nutriëntenbenutting voor optimale prestaties
  • Antioxidanten en mineralen om de oxidatieve stress door hitte tot een minimum te beperken
  • Betaïne als osmolyt om osmotische stress te reduceren en om de verteerbaarheid van voedingsstoffen te verhogen.
  • Een verhoogde elektrolytenbalans voor een meer efficiënt metabolisme.