Rundvee
Pexels Cottonbro

Verlengde voorjaarsactie (zie onderaan)

Het gebruik van broeiremmers (in het rantsoen aan het voerhek) krijgt steeds meer aandacht. En terecht, bij oplopende temperaturen zal het rantsoen sneller opwarmen. Dit komt door de ontwikkeling van gisten, schimmels en bacteriën = broei.

Afbeelding1
  • Verlies aan droge stof en nutritionele waarde

  • Verminderde smakelijkheid en lagere voeropname

Dit effect kan enorm vertraagd worden door het toevoegen van de juiste organische zuren in de mengwagen. Deze zullen de ontwikkeling van gisten, schimmels en bacteriën remmen.

Niet alle organische zuren zijn even effectief. Sorbinezuur/kaliumsorbaat is duidelijk het meest efficiënt in het tegengaan van broei. Dit wordt ook uitgebreid gebruikt in de humane voeding. Door aan te vullen met benzoëzuur, azijnzuur, mierenzuur en propionzuur, creëer je een product met een zeer breedwerkend spectrum en de grootste effectiviteit. Verschillende broeiremmers = verschillende samenstellingen = verschillende efficiëntie.

De bewezen kracht van TMR-mix

TMR-mix is de droge broeiremmer van Bivit. Sinds 2024 met een verbeterde samenstelling, wat nu ook in 2 proefopzetten onderbouwd is:

Proef 1: Testen van de capaciteit om broei en opwarming tegen te gaan.

In een eerste proef zijn 2 rantsoenen naast elkaar vergeleken. Beide rantsoenen zijn identiek, maar aan het ene is TMR-mix toegevoegd:

Afbeelding2

Resultaten: het gebruik van TMR-mix vertraagt de opwarming aanzienlijk! 24u na voeren is de temperatuur slechts 4 graden gestegen (ten opzichte van de omgevingstemperatuur), terwijl het controlerantsoen 19 graden was opgewarmd = bijna 5 keer meer.

Proef 2: Testen ten opzichte van andere producten in de markt

In een tweede proef is de kracht van TMR-mix vergeleken met 2 veel-verkochte vloeibare varianten op de markt.

Afbeelding3

Resultaten: het is duidelijk dat TMR-mix beter presteert. De voornaamste reden is de optimalere samenstelling.

Verlengde voorjaarsactie

Bestel tot en met einde juni nu ook kleine hoeveelheden van onze TMR-mix aan de voordelige tonnageprijs van € 1.979/kg!

(normale prijs voor kleine bestellingen is € 2.379/kg = 17% korting)

(prijs exclusief transport)