Rundvee
Two Holstein Friesian Cows In Field Peter Cade

Het jongvee is een bepalende factor in de toekomstige rendabiliteit van uw bedrijf. Een goede groei, snelle ontwikkeling, goede vruchtbaarheid en goede gezondheid zorgen voor een betere en kortere opfokperiode en een vaars die een hogere levensproductie zal bereiken.

Een kortere opfokperiode heeft een duidelijk voordeel. Het zorgt voor een besparing, vooral in voerkosten. Bij een rantsoen dat €2.00 per dag kost, bespaar je €60 per vaars, per maand.

Twee belangrijke opmerkingen hierbij:

  • Het economisch optimum ligt bij een afkalfleeftijd van 23-24 maanden
  • Vroeg insemineren is alleen nuttig als de vaars voldoende ontwikkeld is (380-400kg). Anders zal ze bij de kalving teveel afzien, zal de kans op vervroegde afvoer vergroten en zal de melkproductie in de eerste lactatie duidelijk lager liggen (mede omdat nog veel energie naar de groei gaat).

De afkalfleeftijd van de vaarzen (ALVA) bepaalt, samen met het vervangingspercentage, het benodigde jongvee op een bedrijf. Onderstaande tabel toont het minimaal benodigde aanwezige jongvee in functie beide parameters (rekening gehouden met een uitval van 10%).

Visueel Voorgesteld Met Een Ton De Ton Van Liebig

Stel dat je van 25 maanden en 35% naar 24 maanden en 30% kunt gaan, moet je in plaats van 80 stuks jongvee er maar 66 meer aanhouden. Reken je met een opfokkost van €2000 per vaars, dan zit je zo een aan besparing van €28.000 = €14.000 per jaar.

Het is bijgevolg ook belangrijk dat een koe een hoge levensproductie haalt, zodat de opfokkosten verdeeld kunnen worden over zoveel mogelijk liters melk (en lactaties). Pas ergens in de 2de lactatie heeft een koe zichzelf terugverdiend en begint ze effectief te renderen. Opvallend: 20 tot 25% van de koeien haalt niet eens de 2de lactatie!

Een goede groei, zeker de eerste weken, is dus cruciaal. De algemene gezondheid en vruchtbaarheid spelen natuurlijk ook mee:

  • Een goede vruchtbaarheid en zo weinig mogelijk aantal inseminaties spreekt voor zich
  • Bepaalde klauwproblemen ontwikkelen zich al gedurende de opfok, zoals Mortellaro
  • Een goede weerstand zorgt onder andere voor:
    • Een vlottere eerste kalving
    • Een vlot herstel nadien

Of het nu de 5de lactatie is, of de 1ste, de belangrijkste redenen van afvoer zijn steeds dezelfde: verminderde vruchtbaarheid, klauwproblemen en uiergezondheid. Reeds in de opfok moet hier dus op gefocust worden!

Met het ‘Jongvee Mineraal’ van Bivit dek je onmiddellijk alle behoeftes qua vitamines, mineralen en sporenelementen. De vruchtbaarheid, klauwgezondheid en algemene weerstand worden zo perfect ondersteund, wat nodig is om een optimale ALVA en hoge levensproductie te bereiken.

Er wordt soms ook voor de gemakkelijkste optie gekozen: dezelfde mineralen voor volwassen melkvee als voor jongvee. Echter, meer en meer worden bloedresultaten van jongvee nauw opgevolgd, en zien we duidelijke verschuivingen in de behoeftes ten opzichte van volwassen melkkoeien. Ook de verschillende normen in de literatuur maken duidelijk dat een specifiek mineraal voor het jongvee aangewezen is.

Kostprijs? Minder dan €30 per vaars. Als je ziet wat dit allemaal kan opleveren, hoef je niet te twijfelen.

Iedereen beseft het belang van nutritie en mineralen voor melkkoeien, droge koeien en kalveren. Jongvee is de laatste schakel die nog te vaak wordt vergeten.