Varkens  Gamma


Als gevolg van de continue innovaties in functie van de actuele thema’s in de sector (antibiotica reductie, dierenwelzijn, rendabiliteit van de keten, genetische vooruitgang,...) is ons gamma geen statisch gegeven.
 

Het Bivit zeugenprogramma, marktleider in Vlaanderen, is afgestemd op de behoeften van elke zeugenhouder. De keuze van grondstoffen, voederhoeveelheid, additieven en voedersamenstelling is afhankelijk van de keuzes gemaakt door de zeugenhouder: genetica, stallenbouw en silo verdeling, management,…

Dankzij onze uitgebreide praktijkervaring, van meer dan 15 jaar in verschillende regio’s in combinatie met wetenschappelijk onderbouwde kennis, behalen we met ons zeugenprogramma absolute topprestaties.
 

Download PDF


Download PDF


Download PDF

Onze focus ligt op de verhoging van het weerstandvermogen van de zeug. Een gezonde zeugenstapel zorgt onder andere voor een sterker beenderwerk en voor het doorgeven van de immuniteit naar de biggen. Elke productiefase in de cyclus van de zeug heeft haar specifieke behoeften. Optimalisatie van deze vraag met het nutritioneel aanbod leidt tot een economisch en technisch optimum. Door het aanbieden van de juiste nutriënten aan de zeug volgens haar actuele behoefte, in combinatie met de focus op het weerstandsvermogen van de zeug, kunnen we onder andere geboortegewicht, bigvitaliteit en speengewicht verbeteren. Optimalisatie van deze vraag met het nutritioneel aanbod leidt tot een economisch en technisch optimum.
 

Het biggenprogramma is ontwikkeld om biggen probleemloos door hun eerste levensweken heen te loodsen. Hiervoor werd een gebruiksvriendelijk concept ontwikkeld dat rekening houdt met de ontwikkeling van de biggen.
 

Download PDF

Voor een vlotte start en om de speendip te vermijden, wordt aangeraden om het smakelijke en uitgebalanceerde voeder Pekaso Plus ook na het gebruik in de kraamstal nog tijdelijk verder te geven op de batterij, gemengd met speenstartervoer. Deze toepassing is uiteraard in functie van de speenleeftijd.
 

Download PDF


Voedersamenstelling tijdens het traject van een vleesvarken is ontwikkeld om technische prestaties te maximaliseren, rekening houdend met omgevingsfactoren zoals geslacht, gezondheidsgraad, genetica, leeftijd en objectief. Hierbij wordt gestreefd naar een optimale groei en voederconversie, met behoud van vlees- en karkaskwaliteiten. Wij helpen u bij uw grondstofkeuze en premix-samenstelling en stellen hiermee de gepaste formule samen, volgens de veranderende behoeftes van het varken.
 

Download PDF


Download PDF