Melkvee – Opstart

Tijdens de opstartfase kunnen veel problemen opduiken. Het is daarbij van belang natuurlijk om deze problemen (kalfziekte, ketose, …) te vermijden en zo snel mogelijk naar een zo hoog mogelijke piekproductie te gaan.

BiviStart: een koedrank om te geven vlak na kalven:

  • Veel en zeer snel opneembaar calcium
  • Versnelt de calciumopname en beendermobilisatie
  • Een eerste dosis energie
  • Opnieuw aanvullen van elektrolyten

Glucostart Titan:

  • De best mogelijke vorm van energie, zonder de pens of lever te belasten!
  • Directe stijging van de bloed-glucosespiegel
  • Smakelijker en beter alternatief dan monopropyleenglycol
Opstartcurve Melkvee
Cta Section Background Image

Voed uw potentieel met Bivit

Gerichte voeding voor gezonde dieren

Let’s talk business