Rundvee Gamma

Gamma – Mineralen


De Bivit-mineralen zijn uitgebalanceerde mengsels van stabiele en goed opneembare vitamines, mineralen, organische sporenelementen en andere additieven. Ze kunnen gebruikt worden in de voedermengwagen of bovenop het voer aan het voerhek. Bij een correcte dosering is extra vitaminering via krachtvoeders overbodig!
 

Tijdens lactatie leggen we de focus op:

 
 • Verhogen algemene weerstand en vruchtbaarheid: Door hoge doseringen van essentiële antioxidanten en zeer stabiele en goed opneembare sporenelementen wordt de algemene weerstand tegen infecties verhoogd.
 • Preventie kalfziekte: Door het calcium metabolisme goed te ondersteunen, verlaagt het risico op kalfziekte.
 • Verbeteren uier- en klauwgezondheid: Naast de algemene antioxidanten, worden ook enkele specifieke nutriënten toegevoegd die van belang zijn bij de keratinevorming. Keratine is essentieel voor het sluiten van de spenen en vorming van  hoornweefsel (klauwen).
 • Stimulering pensfermentatie: bij hoogproductieve dieren komt de pensfermentatie soms onder druk en stijgt bijkomend het gevaar op pensverzuring.
 • Ondersteuning leverfunctie: Niet alleen de pens, ook de lever staat vaak onder druk. Specifieke additieven stimuleren de stofwisseling in de lever en verbeteren de energiestatus van het dier.

 


De droogstand en transitie is een uiterst belangrijke periode in de lactatiecyclus.


Zowel voor de gezondheid, vruchtbaarheid en goede opstart van de koe, als voor de vitaliteit van het kalf. Daarom heeft Bivit Drystat Beta ontwikkeld, een compleet en hoogkwalitatief mineraalmengsel voor droogstaande koeien. Belangrijke aspecten zijn een hoge dosis betacaroteen, veel antioxidanten en organische sporenelementen, met focus op:
 • Preventie kalfziekte
 • Uiergezondheid
 • Vruchtbaarheid
 • Leverwerking (preventie ketose)
 • Vitale en gezonde kalveren
 • Algemene weerstand (preventie baarmoederontsteking, …)
In gevallen waar ons klassiek mineraal moeilijk toepasbaar is, bestaat ook de Biviblock Beta: een smakelijke likemmer.
 

Focus op zoogkoeien - vleesvee


Bij zoogkoeien ligt, met Zoogkoeien Mineraal Beta, de focus (naast de algemene gezondheid) op een goede vruchtbaarheid, vitale kalveren en schurftpreventie. Voor groeiend vleesvee en afmest zijn optimale groei en een goede vleeskleur en –kwaliteit de belangrijkste pijlers van het Vleesvee Mineraal. Ook de pens- en leverwerking krijgen hier aandacht.
 
In het weideseizoen, waar de zoogkoeien niet worden bijgevoederd, en losse mineralen dus geen optie zijn, kan de Biviblock Beta worden ingezet, een smakelijke likemmer.
 

Focus op andere diersoorten
 

Ook voor jongvee en andere herkauwers heeft Bivit natuurlijk de passende oplossingen. Meer informatie bij uw Bivit-adviseur.
 

Gamma – Nutritionele supplementen
 

In het geval van specifieke tekorten, problemen of andere situaties, heeft Bivit ook een gamma aan nutritionele supplementen, die inspelen op enkele specifieke noden.
 
 • Fertility 50:
  • ter bevordering van de vruchtbaarheid, zowel toepasbaar bij melk- als vleesvee, vanaf 2 weken voor kalven tot inseminatie. Ook ideaal voor embryospoeling.
    
 • Epistim 50:
  • ter preventie en genezing van pootproblemen en uierontsteking
    
 • Close Up Mix:
  • ter preventie van kalfziekte. Te geven in de close up periode van de droogstand, gebaseerd op anionische zouten.
    
 • Ketostop:
  • koedrank, onmiddellijk na het kalven. Stimuleert de melkproductie, minimaliseert het risico op ketose en kalfziekte, herstelt de elektrolytenbalans.
    
 • Bivibuffer Ultra:
  • uniek bufferproduct dat zowel op korte als op lange termijn de ideale zuurtegraad in de pens nastreeft.
    
 • Bovimax Finish 100:
  • bevordert de voederopname en groei in de afmestfase. Ondersteunt de lever- en penswerking.
    
 • Multivit Kalveren:
  • ​​​​​​​water- en melkoplosbaar vitaminesupplement te geven aan kalveren tot spenen. Verhoogt de weerstand en vitaliteit van de kalveren.
    
 • Diastop:
  • supplement voor kalveren, ter preventie van kalverdiarree. Herstelt en ondersteunt de darmflora.
    
 • MTB Bivit:
  • bij (risico op) mycotoxinebesmetting. Maakt gifstoffen onschadelijk via absorptie & inactivatie.
    
 • Yeast Mix:
  • supplement gebaseerd op levende gisten, ter ondersteuning van de pensfermentatie.
    
 • Vitamine E/Se:
  • mengsel van vitamine E en organische selenium, in extra hoge concentratie, om tekorten op te vangen.