Rundvee

Betacaroteen, boost voor de vruchtbaarheid


Rundvee

Betacaroteen, boost voor de vruchtbaarheid

Na het afkalven doet een koe deels beroep op de vetreserves van haar lichaam om melk te produceren voor het kalf. Bij deze vetafbraak komen vrij vetzuren in de bloedsomloop, en deze kunnen oxidatieve schade toebrengen aan onder andere de follikel! Op moment van kalven is er dus een grote behoefte aan betacaroteen, terwijl we in de praktijk zien dat dit net het moment is dat de voorziening het laagste is. Betacaroteen supplementeren tijdens de droogstand zorgt zo voor een betere vruchtbaarheid.


Melkvee
 

Betacaroteen in de droogstand is dus essentieel voor een goede vruchtbaarheid en een zo kort mogelijke tussenkalftijdHoe korter de tussenkalftijd, hoe hoger de gemiddelde dagproductie. Daarbij komt dat de voederefficiëntie (kg geproduceerde melk/kg opgenomen voeder) hoger is in de eerste helft van de lactatie. Op het einde van de lactatie is deze voederefficiëntie lager. Verschillende bronnen spreken van ongeveer 3 euro winst per koe, per dag kortere tussenkalftijd!
 

Zoogkoeien
 

Natuurlijk is een kortere tussenkalftijd ook bij zoogkoeien een financiële meerwaarde. Elke dag dat de koe niet drachtig is, kost geld. Met name de voederkosten wegen hier het zwaarste door. Met een voederkost van 3 euro/dag en een inseminatiekost van 25 euro kunnen de ‘opbrengsten’ van een goede vruchtbaarheid gespiegeld worden aan de opbrengsten bij Melkvee. De kosten van het Bivit-Zoogkoeien mineraal mét betacaroteen, aan 50g per dier per dag, gedurende een volledig jaar = minder dan 20 euro per koe per jaar!
 

Er is meer
 

De opbrengst van een goede vruchtbaarheid gaat natuurlijk nog veel verder. De vervangingskosten zullen ook lager liggen en er is minder opfok nodig. Echter variëren de opfokkosten sterk per bedrijf en krijg je voor een geslachte koe ook geld, dus valt dit aspect zeer moeilijk financieel te berekenen.
Hierboven wordt er alleen gesproken over een betere vruchtbaarheid en betacaroteen. Drystat Beta en Zoogkoeien Mineraal Beta zijn complete mineralenmengsels met hoge vitaminering, organische sporenelementen,… waardoor ook wordt ingespeeld op de algemene weerstand, uiergezondheid, preventie baarmoederontsteking, ondersteuning van de lever, goede biestkwaliteit, vitale kalveren, enzovoort. Hierdoor wordt het financieel rendement alleen nog maar groter.

 

Conclusies


Kwalitatieve droogstandsmineralen en/of zoogkoeienmineralen met betacaroteen leveren, naast de voordelen voor het dier, ook een hoge return on investment voor de veehouder. Voor de optimalisatie van uw rantsoenen, vruchtbaarheid en meer informatie kan u altijd terecht bij uw Bivit-adviseur!